Pravidla hry pro rok 2020 - online

Obecné

 • Hra je určena pro libovolnou věkovou kategorii. Soutěž mladším 15ti let vzhledem k obtížnosti hry nedoporučujeme, ale ani nezakazujeme - podívejte se na úkoly a výsledky starších ročníků hry a zvažte, zda vaše síly na tento druh soutěže stačí.
 • Účast ve hře znamená seznámení a souhlas s těmito pravidly.
 • Do hry se mohou přihlásit 2 - 5ti členné týmy (člen týmu je starší 10 let, pokud se hry účastní i mladší jedinci, nezapočítávají se do celkového počtu členů).
 • Hra začne v sobotu v 10:00, přihlašovací údaje do šifrovací sekce budou registrovaným týmům oznámeny mailem.
 • Hra skončí v sobotu o dvanáct hodin později - ve 22:00. 

Přihlášení do hry

 • Hry se mohou zúčastnit všechny týmy, které včas zaplatí stanovený účastnický poplatek.
 • Každý tým, který se chce zúčastnit, nechť se nejprve zaregistruje. (Pokud je registrace dostupná, je zpřístupněno tlačítko "Registrace" v hlavním menu tohoto webu.)
 • Termín ukončení registrace je do 12.6. do půlnoci. Po tomto datu už nebudou do hry přijaty žádné týmy.
 • Složení týmu je možno měnit až do půlnoci den před začátkem hry (tuto skutečnost nám včas zašlete mailem - napište aktuální složení nebo kdo za koho byl vyměněn, pokud měníte kontaktní mail a kontaktní telefon, také nám to dejte vědět touto cestou). 

Úkoly

 • Hra je tvořena určitým počtem úkolů, po vyluštění jednoho úkolu se vám zpřístupní další.
 • Úkoly obsahují šifry, schémata, nákresy, nápovědy a další informace, které mohou být pro průběh hry důležité.
 • Cílem hry je vyluštit všechny úkoly do stanoveného časového limitu.
 • V šifrách je použita anglická abeceda (A – Z, bez diakritiky a písmene CH), není-li uvedeno jinak.
 • Ve hře bude možnost nápovědy, pokud si nebudete vědět rady s nějakou šifrou, neklesejte na mysli, i tak můžete dojít až do cíle. Bližší info o systému nápověd Vám včas zašleme emailem.
 • Po skončení hry musí být tým schopen vysvětlit princip řešení všech šifer.

Co všechno budeš ke hře potřebovat

Tady se dozvíš, co by se vašemu týmu mohlo hodit, aby měl alespoň nějakou šanci dojít do cíle :o)

 • jídlo na 12 hodin zátěže, doporučujeme něco sladkého jako poslední záchranu
 • alespoň 1 počítač/notebook se zvukem do týmu s možností připojení k internetu
 • tužku, propisku
 • papíry nebo blok
 • pastelky či barevné fixy
 • pravítko, kalkulačka
 • mobil (minimálně ten, který jste uvedli při registraci)
 • mohou se Vám hodit jakékoliv šifrovací pomůcky. Odkazujeme se např. na manuál hry Tmou na následující adrese: http://www.tmou.cz/archiv/manual_tmou nebo http://chlyftym.cz/pomucky/

 

Co se smí a nesmí

 • Během hry je zakázáno radit se s ostatními týmy
 • Během hry není dovoleno předávat jakékoli informace o úkolech jiným týmům ani osobám, které se hry neúčastní.
 • Tým může získávat během hry informace od osob, zvířat, knih a počítačů, které se hry neúčastní. Tyto informace však mohou být pouze věcné povahy - tím rozumějte encyklopedické vědomosti, které mohou být potřebné pro vyřešení zprávy. Zapojovat osoby, které nejsou registrovanými členy týmu, do principielního řešení zprávy je zakázáno.

Pár rad na závěr

 • Početnější týmy mají výhodu - víc hlav víc ví.
 • V týmu by mělo být alespoň po jednom člověku, který dokáže logicky myslet. 
 • Buďte psychicky připraveni na to, že hra je náročná. Nevzdávejte hru po dvou hodinách neúspěšného luštění. Jsou známy případy, kdy tým prošel celou trasu, přestože v některé části ztratil několik hodin. Překonejte sami sebe.
 • Nápovědy používejte až po pečlivém zvážení situace, rozhodují o vašem umístění.
 • Lepší je o všech poznatcích hned psát poznámky než mluvit a nic nedělat.
 • Brainstorming - každý chrlí nápady, co by to mohlo být
 • Tvoří to skupinky o 1 až 4 znacích … morseovka.
 • Je tam něco, co může mít dvě vlastnosti (plus třetí vlastnost je oddělení písmen)… morseovka.
 • Je tam určitých objektů zhruba 26 … písmena abecedy.
 • Rozličná četnost symbolů … písmena abecedy
 • Frekvence písmen odpovídající češtině … transpozice (posunutí v abecedě)
 • Pozor na trojské koně (tváří se to jako něco jiného)
 • Nic z předchozího … může být grafická šifra — zkus v tom uvidět obrázek / text / morseovku
 • Zkus odhadnout výsledek (podle předchozí trasy hry, zajímavých míst kolem,…)
 • Pořádně si přečti zadání.
 • Rozptyl se, ať přijdeš na jiné myšlenky, zaběhej si v okolí, vyprávěj vtipy.
 • NIKDY SE NEVZDÁVEJ!!!

Obecné

 • Hra je určena pro libovolnou věkovou kategorii, přičemž platí, že v týmu musí být alespoň 1 účastník starší 18 let, který za mladší přebírá zodpovědnost. Soutěž mladším 15ti let vzhledem k obtížnosti hry nedoporučujeme, ale ani nezakazujeme - podívejte se na úkoly a výsledky starších ročníků hry a zvažte, zda vaše síly na tento druh soutěže stačí.
 • Každý hráč se hry účastní na vlastní nebezpečí a je plně odpovědný za případné škody, jež způsobí; organizátoři nenesou za bezpečnost ani jednání hráčů zodpovědnost.
 • Účast ve hře znamená seznámení a souhlas s těmito pravidly.
 • Do hry se mohou přihlásit 2 - 5ti členné týmy (člen týmu je starší 10 let, pokud se hry účastní i mladší jedinci, nezapočítávají se do celkového počtu členů).
 • Hra začne v sobotu v 10:00 na zatím nejmenovaném místě v Hradci Králové, toto místo bude registrovaným týmům oznámeno formou SMS v hodinu startu nebo mailem v dostatečném předstihu.
 • Hra skončí v sobotu o dvanáct hodin později v Hradci Králové.
 • Trasa hry povede ulicemi města Hradce Králové i terénem v okolí města do 15 km.
 • Hra se koná za každého počasí.
 • Konec hry je ve 22:00.

 

Přihlášení do hry

 • Hry se mohou zúčastnit všechny týmy, které včas zaplatí stanovený účastnický poplatek.
 • Každý tým, který se chce zúčastnit, nechť se nejprve zaregistruje. (Pokud je registrace dostupná, je zpřístupněno tlačítko "Registrace" v hlavním menu tohoto webu.)
 • Termín ukončení registrace je zhruba týden před začátkem hry. (Přesné datum je uvedeno u registračního formuláře.) Po tomto datu už nebudou do hry přijaty žádné týmy.
 • Složení týmu je možno měnit až do čtvrteční půlnoci před začátkem hry (tuto skutečnost nám včas zašlete mailem - napište aktuální složení nebo kdo za koho byl vyměněn, pokud měníte kontaktní mail a kontaktní telefon, také nám to dejte vědět touto cestou).
 • V případě odhlášení týmu po termínu ukončení registrace se zaplacené startovné nevrací.

 

Trasa a cíl

 • Trasa hry vede ulicemi města Hradce Králové i náročným terénem v blíže nespecifikovaném okolí města.
 • Tým se může v kterémkoliv místě hry rozdělit, zejména v terénu však nedoporučujeme pohyb jednotlivců.
 • Do cíle musí dorazit alespoň 50% registrovaných členů týmu. V cíli musí být tým schopen vysvětlit princip řešení všech šifer.
 • Postup týmu na základě vyluštěných zpráv může být kontrolován i na jiných stanovištích než pouze v cíli.
 • Hra bude vyhodnocena na cílovém stanovišti. Zde proběhne zveřejnění výsledků, správného postupu atd. Umístění tohoto stanoviště se týmy dozví v průběhu hry.

 

Stanoviště a zprávy

 • Trasa hry je tvořena určitým počtem stanovišť, na kterých jsou ukryty zprávy.
 • Zprávy obsahují šifry, schémata, nákresy, nápovědy a další informace, které mohou být pro průběh hry důležité.
 • Týmy se během hry pohybují od stanoviště ke stanovišti, přičemž v každém místě trasy bude možné z předchozích zpráv zjistit polohu následujícího stanoviště.
 • Cílem hry je projít všemi stanovišti a dorazit do cílového stanoviště do stanoveného časového limitu.
 • Zprávy jsou na stanovištích ukryty tak, aby je pokud možno nenašel někdo, kdo se hry neúčastní; proto může jejich objevení chvíli trvat. Hledejte je však max. do vzdálenosti 10m od předpokládaného stanoviště.
 • Pokud narazíte na zprávu, která se bude vyskytovat ve více kopiích, v tomto případě je možné si dvě kopie do týmu odnést sebou, je-li na stanovišti zpráva poslední, musí ji tým na stanovišti nechat pro ostatní a zprávu si opsat; zprávy se nesmí ničit ani pozměňovat, je také zakázáno měnit polohu zpráv na stanovišti nebo si další kopie zpráv půjčovat a vracet. V případě, že na stanovišti docházejí zprávy nebo má tým podezření, že bylo stanoviště poškozeno, nechť kontaktuje telefonicky organizátory.
 • DŮLEŽITÉ! Při prohlížení zprávy dejte pozor ať vás nevidí někdo nezasvěcený, kdo by po vašem odchodu mohl stanoviště zničit a ohrozit tak celou hru.
 • V šifrách je použita anglická abeceda (A – Z, bez diakritiky a písmene CH), není-li uvedeno jinak.
 • Ve hře bude možnost nápovědy, pokud si nebudete vědět rady s nějakou šifrou, neklesejte na mysli, i tak můžete dojít až do cíle. Bližší info o systému nápověd Vám včas zašleme emailem.

Co všechno budeš ke hře potřebovat

Tady se dozvíš, co by se vašemu týmu mohlo hodit, aby měl alespoň nějakou šanci přežít :o)

Pokud bude pro daný ročník vyžadováno speciální vybavení, bude poslána informace mailem.

 • oblečení ve kterém přečkáte celou hru – večer bude zima. V dynamickém pohybu (chůze terénem) i staticky (až několik hodin při luštění šifer). Doporučujeme více vrstev oblečení, které budete přidávat nebo ubírat podle potřeby, termosku s čajem.
 • dobré boty, takové abyste v nich vydrželi chodit celou dobu a to jak po městě tak v lese, kde může být mokro.
 • jídlo na 12 hodin zátěže, doporučujeme něco sladkého jako poslední záchranu
 • alespoň 1 chytrý telefon do týmu s možností připojení k internetu
 • tužku, propisku
 • papíry nebo blok
 • pastelky či barevné fixy
 • doporučujeme podložku na psaní
 • buzolu - min. jednu na tým
 • pravítko, lepidlo, baterka, nůžky, kalkulačka
 • mapy.cz alespoň v jednom chytrém mobilu (nebo v jiném zařízení) (mapa ČR ideálně stažena pro použití offline)
 • libovolná papírová mapa Hradce Králové a okolí Hradce Králové (rok vydání 2009 nebo novější)
 • peníze (něco si raději vemte :-))
 • mobil (minimálně ten, který jste uvedli při registraci)
 • mohou se Vám hodit jakékoliv šifrovací pomůcky. Odkazujeme se např. na manuál hry Tmou na následující adrese: http://www.tmou.cz/archiv/manual_tmou nebo http://chlyftym.cz/pomucky/

 

Co se smí a nesmí

 • Během hry je zakázáno jít záměrně za jiným týmem nebo týmy s cílem nechat se dovést na příští stanoviště
 • Během hry není dovoleno předávat jakékoli informace o trase, stanovištích a zprávách jiným týmům ani osobám, které se hry neúčastní.
 • K získání zpráv nebude nutné vstupovat do budov, které nejsou běžně masově přístupné veřejnosti, na soukromé pozemky a jiná v době hry nepřístupná místa.
 • K přesunům během hry je možné použít pouze vlastního těla, městské hromadné dopravy, osobních vlaků a pravidelné linkové dopravy. Není-li v samotné hře uvedeno jinak, jsou ostatní druhy transportu zakázány (např. autostop, kolo, kolečkové brusle).
 • Tým může získávat během hry informace od osob, zvířat, knih a počítačů, které se hry neúčastní. Tyto informace však mohou být pouze věcné povahy - tím rozumějte encyklopedické vědomosti, které mohou být potřebné pro vyřešení zprávy. Zapojovat osoby, které nejsou registrovanými členy týmu, do principielního řešení zprávy je zakázáno.
 • Je zakázáno použití CB, radiostanic a GPS k orientaci a navigaci během hry (Geochaching a záznam trasy povolen).
 • Hráči jsou povinni dodržovat všechna zákonná ustanovení a pravidla bezpečnosti, předcházet riziku zranění, zejména není dovoleno vstupovat do železničních tunelů, chodit po kolejišti vlaku apod. Také připomínáme, že v lesích je zakázáno rozdělávat oheň a vstupovat na území přírodních rezervací mimo značené cesty.

 

Pár rad na závěr

 • Početnější týmy mají výhodu. Tým se může lépe rozdělit, víc hlav víc ví.
 • V týmu by mělo být alespoň po jednom člověku:
 • který dokáže logicky myslet, 
 • který věří, že se neztratí v noci v lese.
 • Každou z věcí uvedených v seznamu nahoře by měl umět alespoň jeden člověk z týmu používat (kalkulačka, propiska, busola, mapa atd.)
 • Buďte psychicky připraveni na to, že hra je náročná. Nevzdávejte hru po dvou hodinách neúspěšného luštění. Jsou známy případy, kdy tým prošel celou trasu, přestože v některé části ztratil několik hodin. Překonejte sami sebe.
 • Nápovědy používejte až po pečlivém zvážení situace, rozhodují o vašem umístění
 • šifry řeš na sluníčku, ne v chladu a vlhku
 • lepší je o všech poznatcích hned psát poznámky než mluvit a nic nedělat
 • brainstorming - každý chrlí nápady, co by to mohlo být
 • tvoří to skupinky o 1 až 4 znacích … morseovka
 • je tam něco, co může mít dvě vlastnosti (plus třetí vlastnost je oddělení písmen)… morseovka
 • je tam určitých objektů zhruba 26 … písmena abecedy
 • rozličná četnost symbolů … písmena abecedy
 • frekvence písmen odpovídající češtině … transpozice (posunutí v abecedě)
 • pozor na trojské koně (tváří se to jako něco jiného)
 • nic z předchozího … může být grafická šifra — zkus v tom uvidět obrázek / text / morseovku
 • nestříhej, dokud si nejsi jistý, co a jak máš stříhat
 • zkus odhadnout výsledek (podle předchozí trasy hry, zajímavých míst kolem,…)
 • pořádně si přečti zadání
 • rozptyl se, ať přijdeš na jiné myšlenky, zaběhej si v okolí, vyprávěj vtipy
 • NIKDY SE NEVZDÁVEJ!!!

Registrované týmy na 13. 6. 2020:

 • Válečníci Vindalooského Impéria
 • Pragreal
 • Žapky křubky
 • Hledáme metro
 • Albatros
 • Sněžné veverky
 • Tým Ohňan
 • Rumáci
 • Me2di
 • Zelenáči
 • Kavární introverti
 • Koloza
 • KVOKARUM
 • 4XX + XY
 • Tým
 • Bubáci
 • Lesničky
 • 4 z tanku a Psík
 • Název týmu
 • 112358
 • Klubko lam
 • Clickaři
 • Baleno v ochranné atmosféře
 • KaBrňáci
 • exTROSKY
 • Neřádi
 • ČVUCHT

Dejte mi včas vědět o dalším ročníku Leonarda:
(Toto není registrace do hry!)