Děkujeme za registraci na Leonardo online 2020. Přijali jsme ji.

Registraci kompletně dokončíte uhrazením startovního poplatku. Hned poté hra začíná.

Pozn.: Vyplňte prosím stejný email jako při registraci. Jinak se platba správně nespáruje!