V tomto textu nehledejte šifru.

Na základě mailu s instrukcemi před hrou, který jsme všem týmům zasílali dva dny před hrou, jste se mohli ozvat a vyjádřit se k nutnosti, aby byl celý tým na dalším stanovišti kompletní. Dva týmy se ozvali a aby dané týmy nebyli zvýhodněny ani neznevýhodněny, domluvili jsme se následovně:

  1. Pokud se člen, který se do hry nezapojí hned ve 12:00, ale až později v průběhu dne, se může zapojit nejdříve až se fyzicky spojí se svým týmem. Telefonicky tedy může proběhnout informace v kolik a kam se má dostavit, nemůže však cokoli řešit, dokud se fyzicky kdekoli nepotkají.
  2. Aby se tento člen mohl zapojit do hry co nejdříve, může použít jakéhokoli dopravního prostředků (výjimka z jinak přísných pravidel). Tedy můžete vidět, že k týmu přijel kdosi autem či např. na kole. Od chvíle setkání však již tento alternativní dopravní prostředek nesmí používat. Tedy např. auto odveze kamarád, který nesoutěží, nebo kolo se zamkne a vyzvedne se až po hře.

Díky tomuto nebude žádný z týmů znevýhodněn ani neznevýhodněn a hru si bude moct užít každý na plno dle jeho časových možností.

Toliko na vysvětlenou.